Η ομάδα
 
Οφέλη Μεθοδολογίας
 
Συχνές Ερωτήσεις-Βοήθεια
 
Τιμολογιακή Πολιτική
 
Αποποίηση Ευθυνών
 
Επικοινωνία
 
 
 
 
Όταν προκύψει ένα νέο σήμα, το κουμπί επιλογής (tab) γίνεται πράσινο όσο το Σήμα παραμένει σε ισχύ. 

Κατόπιν, η Θέση μεταφέρεται από τα “Σήματα” στις “Ανοικτές Θέσεις” όταν η τιμή εισόδου χτυπήσει ενδοσυνεδριακά. Οποιαδήποτε στιγμή η τιμή του Stop Loss ή η Τιμή Στόχου χτυπήσει ενδοσυνεδριακά τότε η θέση κλείνει με κέρδος ή ζημιά και μεταφέρεται στις “Κλειστές Θέσεις” στο αντίστοιχο Asset Class

 

 
 

Επεξήγηση Σημάτων

Βραχυπρόθεσμης Τάσης: Διαρκούν έως μία εβδομάδα.

Μεσοπρόθεσμης Τάσης:  Διαρκούν από μία εβδομάδα έως και ένα μήνα.

Μακροπρόθεσμης Τάσης: Διαρκούν από ένα μήνα έως ένα έτος.

  • Τα σήματα της μεθοδολογίας μας βασίζονται σε καίρια τεχνικά σημεία εισόδου και εξόδου, που υποστηρίζονται από ημερήσια και εβδομαδιαία διαγράμματα.
  • Έχουν υψηλή δυνατότητα  ανταμοιβής προς κίνδυνο.
  • Η Είσοδος και Έξοδος αφορά διάφορα επίπεδα τιμών και μπορεί να έχουμε πολλαπλά σήματα για κάθε asset class.
  • Προσθέτουμε στις υπάρχουσες θέσεις.
  • Η έξοδος από μια κερδοφόρα θέση γίνεται συνήθως κλιμακωτά.
 
 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι ιδέες trading του Tradeview είναι και παραμένουν ιδέες. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις επένδυσης. Οι συναλλαγές με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) σε συνάλλαγμα, εμπορεύματα, δείκτες, μετοχές και άλλα επενδυτικά οχήματα, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους των επενδυτών καθώς ενέχουν υψηλότατο κίνδυνο. Η υψηλή μόχλευση των συγκεκριμένων επενδυτικών εργαλείων μπορεί να κινηθεί εναντίον σας.Προτού επενδύσετε σε οποιαδήποτε επενδυτικά προϊόντα (asset classes) και είδος παραγώγου που καλύπτουμε στην ανάλυσή μας, θα πρέπει πολύ προσεχτικά να σκεφτείτε τους επενδυτικούς στόχους σας, το επίπεδο της εμπειρίας σας και το ρίσκο που αναλαμβάνετε. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον χρηματιστηριακό σας σύμβουλο προτού υλοποιήσετε οποιεσδήποτε επενδυτικές κινήσεις. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα πρέπει να λάβετε την επενδυτική σας απόφαση με τον πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Copyright © 2024 Tradeview ®

Αποποίηση Ευθυνών

Οι συναλλαγές με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) σε συνάλλαγμα, εμπορεύματα, δείκτες και άλλα επενδυτικά οχήματα, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους των επενδυτών καθώς ενέχουν υψηλότατο κίνδυνο.

Η υψηλή μόχλευση των συγκεκριμένων επενδυτικών εργαλείων μπορεί να κινηθεί εναντίον σας.

Προτού επενδύσετε σε οποιαδήποτε επενδυτικά προϊόντα (asset classes) και είδος παραγώγου που καλύπτουμε στην ανάλυσή μας, θα πρέπει πολύ προσεχτικά να σκεφτείτε τους επενδυτικούς στόχους σας, το επίπεδο της εμπειρίας σας και το ρίσκο που αναλαμβάνετε.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον χρηματιστηριακό σας σύμβουλο προτού υλοποιήσετε οποιεσδήποτε επενδυτικές κινήσεις.

Οι ιδέες trading του Tradeview είναι και παραμένουν ιδέες. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις επένδυσης.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα πρέπει να λάβετε την επενδυτική σας απόφαση με τον πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

 Αποδέχεστε τους όρους: