Η ομάδα
 
Οφέλη Μεθοδολογίας
 
Συχνές Ερωτήσεις-Βοήθεια
 
Τιμολογιακή Πολιτική
 
Αποποίηση Ευθυνών
 
Επικοινωνία
 
 
 
 
Η μεθοδολογία του Tradeview προσφέρει στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση.
 
Πολλοί ασχολούνται με την πρόβλεψη πιστεύοντας ότι η συμπεριφορά της αγοράς είναι πραγματικά προβλέψιμη.  Στο Tradeview, αντί να προσπαθούμε να προβλέψουμε την κατεύθυνση της αγοράς, την τάση και πότε θα συμβεί, η στρατηγική μας επικεντρώνεται στο να αντιδρούμε σωστά στις κινήσεις της αγοράς, όποτε συμβαίνουν.
 
Οι πιο επιτυχημένοι διαχειριστές κεφαλαίων στον κόσμο χρησιμοποιούν συστήματα διαπραγμάτευσης που αφήνουν κατά μέρος την πρόβλεψη και το συναίσθημα. Η εξεύρεση της σωστής μεθοδολογίας δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Απαιτεί πολύχρονη εμπειρία, σκληρή δουλειά, συναισθηματική ωριμότητα και την κατανόηση των αγορών.
 
Έχουμε επενδύσει χιλιάδες ώρες στη δοκιμή και αξιολόγηση διαφορετικών στρατηγικών και έχουμε αναπτύξει μια λεπτομερή συστηματική μεθοδολογία που έχει δοκιμαστεί, έχει αποδειχθεί επικερδής και την χρησιμοποιούμε επιτυχώς στη διαχείριση χαρτοφυλακίου από το 1999.
 

Τα επενδυτικά μας μοντέλα δεν μεροληπτούν ως προς την κατεύθυνση της αγοράς. Μπορούν να συμμετέχουν είτε σε ανοδικές είτε σε πτωτικές τάσεις. Πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά των αγορών βασίζεται στις προσδοκίες των επενδυτών, οι οποίες εκδηλώνονται στις μακροπρόθεσμες τάσεις των τιμών. Επιπλέον, οι αγορές δεν λειτουργούν πάντοτε με την άμεση προσαρμογή τους στις νέες πληροφορίες.
 
Αυτοί είναι οι λόγοι που το Επενδυτικό μας Σύστημα είναι κυρίως ένα μέσο-μακροπρόθεσμο σύστημα και λιγότερο βραχυπρόθεσμο, το οποίο βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη θεωρία Τεχνικής και Θεμελιώδους Ανάλυσης.
 
Μέσω της μεθοδολογίας μας, από τη στιγμή που έχει ανοιχτεί μία θέση σε οποιοδήποτε asset class, αναλύουμε συνεχώς τα δεδομένα της αγοράς θέτοντας πάντα stop loss points και ταυτόχρονα στόχους αποκόμισης κερδών.
 
Το πλεονέκτημά μας έναντι άλλων μεθόδων στηρίζεται κυρίως σε δύο παράγοντες:
  1. Την εξαιρετικά επιλεκτική προσέγγισή μας κατά την είσοδο και έξοδο θέσεων και την
  2. Πειθαρχημένη διαχείριση του κινδύνου
Η βελτίωση των παραμέτρων της διαχείρισης των κινδύνων είναι μια δυναμική διαδικασία, καθώς απαιτείται προσαρμογή στις συνεχώς εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς.
 
 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι ιδέες trading του Tradeview είναι και παραμένουν ιδέες. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις επένδυσης. Οι συναλλαγές με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) σε συνάλλαγμα, εμπορεύματα, δείκτες, μετοχές και άλλα επενδυτικά οχήματα, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους των επενδυτών καθώς ενέχουν υψηλότατο κίνδυνο. Η υψηλή μόχλευση των συγκεκριμένων επενδυτικών εργαλείων μπορεί να κινηθεί εναντίον σας.Προτού επενδύσετε σε οποιαδήποτε επενδυτικά προϊόντα (asset classes) και είδος παραγώγου που καλύπτουμε στην ανάλυσή μας, θα πρέπει πολύ προσεχτικά να σκεφτείτε τους επενδυτικούς στόχους σας, το επίπεδο της εμπειρίας σας και το ρίσκο που αναλαμβάνετε. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον χρηματιστηριακό σας σύμβουλο προτού υλοποιήσετε οποιεσδήποτε επενδυτικές κινήσεις. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα πρέπει να λάβετε την επενδυτική σας απόφαση με τον πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Copyright © 2024 Tradeview ®

Αποποίηση Ευθυνών

Οι συναλλαγές με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) σε συνάλλαγμα, εμπορεύματα, δείκτες και άλλα επενδυτικά οχήματα, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους των επενδυτών καθώς ενέχουν υψηλότατο κίνδυνο.

Η υψηλή μόχλευση των συγκεκριμένων επενδυτικών εργαλείων μπορεί να κινηθεί εναντίον σας.

Προτού επενδύσετε σε οποιαδήποτε επενδυτικά προϊόντα (asset classes) και είδος παραγώγου που καλύπτουμε στην ανάλυσή μας, θα πρέπει πολύ προσεχτικά να σκεφτείτε τους επενδυτικούς στόχους σας, το επίπεδο της εμπειρίας σας και το ρίσκο που αναλαμβάνετε.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον χρηματιστηριακό σας σύμβουλο προτού υλοποιήσετε οποιεσδήποτε επενδυτικές κινήσεις.

Οι ιδέες trading του Tradeview είναι και παραμένουν ιδέες. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις επένδυσης.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα πρέπει να λάβετε την επενδυτική σας απόφαση με τον πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

 Αποδέχεστε τους όρους: