Η ομάδα
 
Οφέλη Μεθοδολογίας
 
Συχνές Ερωτήσεις-Βοήθεια
 
Τιμολογιακή Πολιτική
 
Αποποίηση Ευθυνών
 
Επικοινωνία
 
 
 
 

Τα Προϊόντα του Tradeview αφορούν αγοραπωλησίες:

  • Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) μετοχικών δεικτών,
  • Εμπορευμάτων,
  • Ενέργειας,
  • Σταθερού εισοδήματος,
  • Μετοχών   Εξωτερικού
  • Μετοχών   Εσωτερικού:  FTSE/ASE20*
  • ETFs και
  • Συναλλάγματος (Forex).

Η δημιουργία χαρτοφυλακίου με δυνατότητα διασποράς τους στα παραπάνω asset classes παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

*ALPHA ΒΑΝΚ, COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, EUROBANK ERGASIAS EFG, INTRALOT, MARFIN INVESTMENT GROUP, MARFIN POPULAR BANK, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΔΕΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΛΛΑΚΤΩP, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, ΤΙΤΑΝ.

Οι επενδυτές μπορούν να ωφεληθούν από:

  • τη δημιουργία χαρτοφυλακίου με την επιλογή διαφόρων επενδυτικών προϊόντων (asset classes) με σκοπό την μακροπρόθεσμη μεγιστοποίηση των αποδόσεων μέσω της διαχείρισης του κινδύνου και
  • τη βέλτιστη διαφοροποίηση μεταξύ των επενδυτικών προϊόντων.

Στόχος της ομάδας μας δεν είναι να προβλέψουμε την κατεύθυνση της αγοράς, αλλά να ακολουθήσουμε την τάση.

 
 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι ιδέες trading του Tradeview είναι και παραμένουν ιδέες. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις επένδυσης. Οι συναλλαγές με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) σε συνάλλαγμα, εμπορεύματα, δείκτες, μετοχές και άλλα επενδυτικά οχήματα, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους των επενδυτών καθώς ενέχουν υψηλότατο κίνδυνο. Η υψηλή μόχλευση των συγκεκριμένων επενδυτικών εργαλείων μπορεί να κινηθεί εναντίον σας.Προτού επενδύσετε σε οποιαδήποτε επενδυτικά προϊόντα (asset classes) και είδος παραγώγου που καλύπτουμε στην ανάλυσή μας, θα πρέπει πολύ προσεχτικά να σκεφτείτε τους επενδυτικούς στόχους σας, το επίπεδο της εμπειρίας σας και το ρίσκο που αναλαμβάνετε. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον χρηματιστηριακό σας σύμβουλο προτού υλοποιήσετε οποιεσδήποτε επενδυτικές κινήσεις. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα πρέπει να λάβετε την επενδυτική σας απόφαση με τον πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Copyright © 2024 Tradeview ®

Αποποίηση Ευθυνών

Οι συναλλαγές με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) σε συνάλλαγμα, εμπορεύματα, δείκτες και άλλα επενδυτικά οχήματα, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους των επενδυτών καθώς ενέχουν υψηλότατο κίνδυνο.

Η υψηλή μόχλευση των συγκεκριμένων επενδυτικών εργαλείων μπορεί να κινηθεί εναντίον σας.

Προτού επενδύσετε σε οποιαδήποτε επενδυτικά προϊόντα (asset classes) και είδος παραγώγου που καλύπτουμε στην ανάλυσή μας, θα πρέπει πολύ προσεχτικά να σκεφτείτε τους επενδυτικούς στόχους σας, το επίπεδο της εμπειρίας σας και το ρίσκο που αναλαμβάνετε.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον χρηματιστηριακό σας σύμβουλο προτού υλοποιήσετε οποιεσδήποτε επενδυτικές κινήσεις.

Οι ιδέες trading του Tradeview είναι και παραμένουν ιδέες. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις επένδυσης.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα πρέπει να λάβετε την επενδυτική σας απόφαση με τον πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

 Αποδέχεστε τους όρους: