Η ομάδα
 
Οφέλη Μεθοδολογίας
 
Συχνές Ερωτήσεις-Βοήθεια
 
Τιμολογιακή Πολιτική
 
Αποποίηση Ευθυνών
 
Επικοινωνία
 
 
 
 

Προκειμένου να δείτε περισσότερα γραφήματα και αναλύσεις για διαφορετικά asset classes, παρακαλούμε προχωρήστε στην εγγραφή σας ως Συνδρομητής στο αριστερό μενού. Υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα πρόσφατα γραφήματα με ανάλυση και σχόλια.

 Δημοσίευση Ανάλυσης : 25 Ιουνίου 2010

ΕΤΕ: Η μετοχή της ΕΤΕ βρίσκεται σε μια καθοδική σφήνα που άρχισε να σχηματίζεται από τον Φεβρουάριο 2010, ενώ την ίδια στιγμή ο δείκτης CCI βρίσκεται σε ανοδική σφήνα. Ο σχηματισμός αυτός, όταν τον βρίσκουμε σε πτωτική πορεία, θεωρείται ανοδικός.

Βλέπουμε τη μετοχή να κινείται σε ένα φάσμα τιμών μεταξύ των 10,48 με 8,97 ευρώ.Εάν η τιμή βρει στήριξη κοντά στα 9,00 με 8,97 ευρώ την επόμενη εβδομάδα, τότε μπορούμε να αναμένουμε μια ανοδική διόρθωση μέχρι το σημείο αντίστασης των 10,44 ευρώ τουλάχιστον, ξεπερνώντας αυτό το σημαντικό σημείο αντίστασης, και με τη διάσπαση της σφήνας, η μετοχή θα συνεχίσει μέχρι το επόμενο σημείο αντίστασης που εντοπίζεται κοντά στο 11,10 με 11.90 ευρώ.


Αντίθετα μια πτώση κάτω από το 8,97 θα σημαίνει την συνέχιση της πτώσης για να δοκιμάσουμε τα χαμηλά του Μαρτίου 2009 στα 8,12 ευρώ.
 

Δημοσίευση Ανάλυσης : 3 Μαρτίου 2010

 

Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης έδωσαν ώθηση στον Γενικό Δείκτη που κινείται ανοδικά τις τελευταίες ημέρες. Το spread μειώθηκε 11 μονάδες βάσης υποχωρώντας προς τις 290 μ.β., αυξάνοντας την αξιοπιστία της Ελλάδας στις ξένες αγορές.
 
Τεχνικά ο δείκτης βρίσκεται μέσα στο πτωτικό κανάλι που ξεκίνησε τον Οκτώβριο και συνεχίζεται ως σήμερα. Στο ημερήσιο γράφημα βλέπουμε την πτωτική σημαία που σχηματίστηκε το Δεκέμβριο να επαναλαμβάνεται σχεδόν ακριβώς αυτή τη στιγμή στο ίδιο μοτίβο σχεδόν κατά γράμμα.
Οι σχηματισμοί «σημαίες» είναι χαρακτηριστικά μοτίβα που συνήθως αντιπροσωπεύουν μόνο σύντομες παύσεις σε μια δυναμική αγορά και είναι από τα πιο αξιόπιστα μοντέλα που υποδηλώνουν ότι η αγορά θα συνεχίσει την πορεία της.

 
Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να περιμένουμε ένα σύντομο ράλι μέχρι την κορυφή του καθοδικού καναλιού και το σημείο αντίστασης περίπου στο 2060,00  και στη συνέχεια ο δείκτης να κινηθεί ξανά προς χαμηλότερα  επίπεδα.

 

 


 

 
 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι ιδέες trading του Tradeview είναι και παραμένουν ιδέες. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις επένδυσης. Οι συναλλαγές με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) σε συνάλλαγμα, εμπορεύματα, δείκτες, μετοχές και άλλα επενδυτικά οχήματα, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους των επενδυτών καθώς ενέχουν υψηλότατο κίνδυνο. Η υψηλή μόχλευση των συγκεκριμένων επενδυτικών εργαλείων μπορεί να κινηθεί εναντίον σας.Προτού επενδύσετε σε οποιαδήποτε επενδυτικά προϊόντα (asset classes) και είδος παραγώγου που καλύπτουμε στην ανάλυσή μας, θα πρέπει πολύ προσεχτικά να σκεφτείτε τους επενδυτικούς στόχους σας, το επίπεδο της εμπειρίας σας και το ρίσκο που αναλαμβάνετε. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον χρηματιστηριακό σας σύμβουλο προτού υλοποιήσετε οποιεσδήποτε επενδυτικές κινήσεις. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα πρέπει να λάβετε την επενδυτική σας απόφαση με τον πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Copyright © 2024 Tradeview ®

Αποποίηση Ευθυνών

Οι συναλλαγές με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) σε συνάλλαγμα, εμπορεύματα, δείκτες και άλλα επενδυτικά οχήματα, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους των επενδυτών καθώς ενέχουν υψηλότατο κίνδυνο.

Η υψηλή μόχλευση των συγκεκριμένων επενδυτικών εργαλείων μπορεί να κινηθεί εναντίον σας.

Προτού επενδύσετε σε οποιαδήποτε επενδυτικά προϊόντα (asset classes) και είδος παραγώγου που καλύπτουμε στην ανάλυσή μας, θα πρέπει πολύ προσεχτικά να σκεφτείτε τους επενδυτικούς στόχους σας, το επίπεδο της εμπειρίας σας και το ρίσκο που αναλαμβάνετε.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον χρηματιστηριακό σας σύμβουλο προτού υλοποιήσετε οποιεσδήποτε επενδυτικές κινήσεις.

Οι ιδέες trading του Tradeview είναι και παραμένουν ιδέες. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις επένδυσης.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα πρέπει να λάβετε την επενδυτική σας απόφαση με τον πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

 Αποδέχεστε τους όρους: