Η ομάδα
 
Οφέλη Μεθοδολογίας
 
Συχνές Ερωτήσεις-Βοήθεια
 
Τιμολογιακή Πολιτική
 
Αποποίηση Ευθυνών
 
Επικοινωνία
 
 
 
 

Ερωτήσεις

1.Πως αντιμετωπίζουμε ένα Σήμα;
 
 
Κατόπιν, η Θέση μεταφέρεται από τα “Σήματα” στις “Ανοικτές Θέσεις” όταν η τιμή εισόδου χτυπήσει ενδοσυνεδριακά.

Οποιαδήποτε στιγμή η τιμή του Stop Loss ή η Τιμή Στόχου χτυπήσει ενδοσυνεδριακά τότε η θέση κλείνει με κέρδος ή ζημιά και μεταφέρεται στις “Κλειστές Θέσεις” στο αντίστοιχο Asset Class
 

 
2.Πότε μπορώ να ακολουθήσω το σήμα αγοράς ή πώλησης;
 
ΜΟΝΟΝ όταν ένα σήμα δοθεί από την ομάδα του tradeview. Εάν επιχειρήσετε να ακολουθήσετε ένα σήμα αγοράς ή πώλησης εφόσον έχει ανοίξει μία θέση, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι αυξάνεται ο διαχειριστικός κίνδυνος. Εάν η αγορά βρίσκεται κοντά στη τιμή έναρξης μπορεί να κινηθεί γρήγορα προς την τιμή εξόδου (stop loss) και να χρειαστεί να κλείσει η συγκεκριμένη θέση. Επίσης υπάρχει και χρονική διάρκεια ενός σήματος και μπορεί να το πετύχετε μια μέρα πριν την έξοδό του. Με αυτό τον τρόπο θα αναλάβετε υψηλό ρίσκο.
 
Παράδειγμα. Εάν έχετε αγοράσει την υπηρεσία σημάτων σήμερα και αύριο η ομάδα του tradeview δώσει ένα σήμα αγοράς για κάποιο asset class, αυτό μπορείτε να το ακολουθήσετε. Εάν όμως έχετε εγγραφεί σήμερα και υπάρχει ανοιχτό σήμα αγοράς για ένα asset class που θα επιθυμούσατε να ακολουθήσετε, θα πρέπει να περιμένετε έως το επόμενο σήμα επί αυτού του asset class Σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνετε μεγάλο ρίσκο. 

3. Θα λαμβάνω συχνά σήματα;

Η τακτική και μεθοδολογία του tradeview είναι κυρίως μεσο-μακροπρόθεσμη και αφορά μεθοδολογία διαχείρισης και όχι καθημερινού trading. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα λαμβάνετε κάθε μέρα σήματα. Η συχνότητα των σημάτων μπορεί να είναι δύο με τρεις φορές το μήνα κατά μέσο όρο για κάθε asset class. Το καθημερινό trading (day trading) δεν συμπεριλαμβάνεται στη μεθοδολογία μας.

4. Μεροληπτούν τα μοντέλα ως προς την κατεύθυνση της αγοράς;

Τα επενδυτικά μοντέλα του Tradeview δεν μεροληπτούν ως προς την κατεύθυνση της αγοράς. Μπορούν να συμμετέχουν είτε σε ανοδικές είτε σε πτωτικές τάσεις. Πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά των αγορών βασίζεται στις προσδοκίες των επενδυτών, οι οποίες εκδηλώνονται στις μακροπρόθεσμες τάσεις των τιμών. Επιπλέον, οι αγορές δεν λειτουργούν πάντοτε με την άμεση προσαρμογή τους στις νέες πληροφορίες. Αυτοί είναι οι λόγοι που το Επενδυτικό Σύστημα του Tradeview είναι κυρίως ένα μέσο-μακροπρόθεσμο σύστημα και λιγότερο βραχυπρόθεσμο, το οποίο βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη θεωρία Τεχνικής και Θεμελιώδους Ανάλυσης.

 

5. Επεξηγήσεις του Πίνακα Σημάτων

 6. Γιατί μπορεί να ακυρωθεί ένα σήμα;

Η μεθοδολογία του Tradeview.gr συμπεριλαμβάνει παράγοντες που αλλάζουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, για αυτό μπορεί να παράγει ή να ακυρώσει ένα σήμα μετά το κλείσιμο της ημέρας. Σε περίπτωση όμως που η τιμή εισόδου ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας τότε το Σήμα μεταφέρεται στις Ανοικτές Θέσεις.

7. Πώς υπολογίζεται το κέρδος ή Ζημιά;

Τα σήματα αντιστοιχούν πάντα σε 1 συμβόλαιο ΣΜΕ στο αντίστοιχο Asset Class. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΣΜΕ χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τον χρηματιστηριακό σας σύμβουλο προτού υλοποιήσετε οποιεσδήποτε επενδυτικές κινήσεις.

8. Υπολογίζεται στα κέρδη ή τη ζημιά το κόστος της προμήθειας;

Στα κέρδη ή τη ζημιά δεν υπολογίζεται η προμήθεια που επιβαρύνει κάθε επενδυτική συναλλαγή και διαφέρει ανάλογα με τη χρηματιστηριακή εταιρεία που συνεργάζεται ο επενδυτής.

9. Τι είναι το Slippage;

Το Slippage είναι η διαφορά της Τιμής Εισόδου που δίνεται από το σήμα του Tradeview.gr με αυτή που θα μπει κάποιος στην πραγματική τιμή συναλλαγής. Αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά όταν θα γίνει η διαπραγμάτευση. Επειδή τα σήματα της μεθοδολογίας μας είναι κυρίως μέσο-μακροπρόθεσμα, η διαφορά αυτή επηρεάζει ελάχιστα το τελικό κέρδος ή ζημιά. Επίσης μπορεί να υπάρχει διαφορά στην τιμή εισόδου και εξόδου ενός σήματος με την πραγματική τιμή συναλλαγής.

10. Τι είναι το κυλιόμενο stop loss;

Οι τιμές του Stop Loss είναι κυλιόμενες, δηλαδή αλλάζουν καθημερινά ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι όταν μία θέση ενεργοποιηθεί και μεταφερθεί στις ανοιχτές θέσεις, η τιμή του κυλιόμενου Stop Loss μπορεί να αλλάζει καθημερινά.

11. Τι συμβαίνει όταν μία Ανοικτή Θέση κλείσει;

Όταν μια ανοικτή θέση κλείνει, τότε μεταφέρεται στις κλειστές θέσεις.

12. Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας των σημάτων;

Τα επενδυτικά μοντέλα του Tradeview παράγουν κυρίως μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα και σπανιότερα βραχυπρόθεσμα.
Τα Βραχυπρόθεσμα Σήματα: Διαρκούν έως μία εβδομάδα.
Τα Μεσοπρόθεσμα Σήματα: Διαρκούν από μία εβδομάδα έως και ένα μήνα.
Τα Μακροπρόθεσμα Σήματα: Διαρκούν από ένα μήνα έως ένα έτος.

13. Επεξήγηση Σημάτων

* Τα σήματα της μεθοδολογίας μας βασίζονται σε καίρια τεχνικά σημεία εισόδου και εξόδου, που υποστηρίζονται από ημερήσια και εβδομαδιαία διαγράμματα.
* Έχουν υψηλή δυνατότητα ανταμοιβής προς κίνδυνο.
* Η Είσοδος και Έξοδος αφορά διάφορα επίπεδα τιμών και μπορεί να έχουμε πολλαπλά σήματα για κάθε asset class.
* Προσθέτουμε στις υπάρχουσες θέσεις.
* Η έξοδος από μια κερδοφόρα θέση γίνεται συνήθως κλιμακωτά.
 

14. Επεξήγηση Διαφοράς μεταξύ Τάσης και Σημάτων

Παρακαλούμε διαβάστε το παρακάτω παράδειγμα, για να μην υπάρχει σύγχυση της πληροφορίας

Στην αρχική σελίδα, στον πίνακα των τάσεων, βλέπουμε την τάση, δηλαδή τι επικρατεί στην αγορά. Αποτέλεσμα μίας τέτοιας πληροφορίας είναι ο χρήστης της πληροφορίας αυτής, να αποφασίσει ο ίδιος τι θα πρέπει να κάνει στο συγκεκριμένο asset class.


Στο συνδρομητικό τμήμα των σημάτων, ο παραλήπτης  λαμβάνει ακριβώς το άνοιγμα ή κλείσιμο μίας συγκεκριμένης θέσης σε συγκεκριμένο asset class.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ενώ η τάση στον χρυσό (στη χρονική στιγμή που η τιμή του είναι στις 1209,80 μονάδες) είναι καθοδική, το σήμα αγοράς δίνει τιμή εισόδου στα 1177 ή χαμηλότερα διότι μετά “βλέπει” άνοδο στο χρυσό.


Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ΤΑΣΗΣ και ΣΗΜΑΤΟΣ

 
 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι ιδέες trading του Tradeview είναι και παραμένουν ιδέες. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις επένδυσης. Οι συναλλαγές με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) σε συνάλλαγμα, εμπορεύματα, δείκτες, μετοχές και άλλα επενδυτικά οχήματα, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους των επενδυτών καθώς ενέχουν υψηλότατο κίνδυνο. Η υψηλή μόχλευση των συγκεκριμένων επενδυτικών εργαλείων μπορεί να κινηθεί εναντίον σας.Προτού επενδύσετε σε οποιαδήποτε επενδυτικά προϊόντα (asset classes) και είδος παραγώγου που καλύπτουμε στην ανάλυσή μας, θα πρέπει πολύ προσεχτικά να σκεφτείτε τους επενδυτικούς στόχους σας, το επίπεδο της εμπειρίας σας και το ρίσκο που αναλαμβάνετε. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον χρηματιστηριακό σας σύμβουλο προτού υλοποιήσετε οποιεσδήποτε επενδυτικές κινήσεις. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα πρέπει να λάβετε την επενδυτική σας απόφαση με τον πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Copyright © 2024 Tradeview ®

Αποποίηση Ευθυνών

Οι συναλλαγές με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) σε συνάλλαγμα, εμπορεύματα, δείκτες και άλλα επενδυτικά οχήματα, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους των επενδυτών καθώς ενέχουν υψηλότατο κίνδυνο.

Η υψηλή μόχλευση των συγκεκριμένων επενδυτικών εργαλείων μπορεί να κινηθεί εναντίον σας.

Προτού επενδύσετε σε οποιαδήποτε επενδυτικά προϊόντα (asset classes) και είδος παραγώγου που καλύπτουμε στην ανάλυσή μας, θα πρέπει πολύ προσεχτικά να σκεφτείτε τους επενδυτικούς στόχους σας, το επίπεδο της εμπειρίας σας και το ρίσκο που αναλαμβάνετε.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον χρηματιστηριακό σας σύμβουλο προτού υλοποιήσετε οποιεσδήποτε επενδυτικές κινήσεις.

Οι ιδέες trading του Tradeview είναι και παραμένουν ιδέες. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις επένδυσης.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα πρέπει να λάβετε την επενδυτική σας απόφαση με τον πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

 Αποδέχεστε τους όρους: