Η ομάδα
 
Οφέλη Μεθοδολογίας
 
Συχνές Ερωτήσεις-Βοήθεια
 
Τιμολογιακή Πολιτική
 
Αποποίηση Ευθυνών
 
Επικοινωνία
 
 
 
 

Οφέλη Μεθοδολογίας Tradeview

Η εύρεση της σωστής επενδυτικής στρατηγικής δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί σκληρή δουλειά, συναισθηματική ωριμότητα και άριστη κατανόηση των αγορών. Η ομάδα μας έχει επενδύσει πολύ σημαντικό χρόνο στη δοκιμή και αξιολόγηση διαφορετικών στρατηγικών χρησιμοποιώντας τα πιο προηγμένα εργαλεία και τεχνικές.

 
Συστηματική μεθοδολογία:
 
Η επενδυτική μας στρατηγική περιλαμβάνει τους δικούς της συγκεκριμένους κανόνες για την είσοδο (αγορά ή πώληση) και την έξοδο (το κλείσιμο) των επενδυτικών θέσεων. Η μεθοδολογία του Tradeview εφαρμόζεται περισσότερο από 15 χρόνια στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα παρακάτω σημεία:
 
1. Διαχείριση Κινδύνων. Η μεθοδολογία, του Tradeview ορίζει ακριβώς πού θα πρέπει να τοποθετηθούν τα Stops, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους κανόνες διαχείρισης του κινδύνου και αποκόμισης των κερδών. Το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει κάποιος το μέγεθος των συναλλαγών.
 
2. Μειώνει τη συναισθηματική εμπλοκή στη απόφαση της αγοράς ή πώλησης. Όταν τα συναισθήματα ενός επενδυτή κυριαρχούν στις επενδυτικές του αποφάσεις, το αποτέλεσμα είναι να αποφεύγει να κλείσει τις μη κερδοφόρες θέσεις του ή να μην μπορεί να αποφασίσει πότε πρέπει να αποκομίσει τα κέρδη του. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καταστροφικό και στις δύο περιπτώσεις.
 
3. Δυνατότητα επένδυσης σε ανοδικές και σε καθοδικές αγορές. Τα σήματα της μεθοδολογίας του Tradeview έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στις ανοδικές όσο και στις πτωτικές αγορές. Η μεθοδολογία ακολουθεί την τάση της αγοράς ανεξάρτητα από την κατεύθυνσή της, χρησιμοποιώντας τεχνικούς και θεμελιώδεις δείκτες.
 
4. Ευκολία στην χρήση. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Tradeview, η ενημέρωσή σας θα γίνεται μέσω email (αυτό που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας ως Συνδρομητής) και ταυτόχρονα η ενημέρωση των νέων θέσεων θα πραγματοποιείται από την ομάδα μας άμεσα όταν αυτές αλλάζουν στο τμήμα των “Σημάτων” στο site του Tradeview.
 
5. Πειθαρχημένη προσέγγιση. Ο πιο συχνός λόγος που αποτυγχάνει ένας επενδυτής είναι η μη συστηματική προσέγγιση των επενδύσεών του. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και οι καλύτερες στρατηγικές έχουν αποτυχημένα σήματα, είναι εύκολο να κατανοήσουμε το γεγονός ότι πολλοί επενδυτές σταματούν να τις ακολουθούν μετά από τις 3 συνεχόμενες ήττες. Το να χάσει κάποιος, είναι επώδυνο. Συνήθως, μετά από ένα διάστημα κακής απόδοσης μπορεί ο επενδυτής να πιστεύει ότι οι αγορές έχουν αλλάξει και επομένως η συγκεκριμένη στρατηγική δεν δουλεύει πια με αποτέλεσμα να την εγκαταλείψει.  Η συστηματική προσέγγιση και η διαχείριση του κινδύνου είναι το κλειδί της επιτυχίας για την κάθε στρατηγική. Βέβαια, το γεγονός ότι μια στρατηγική έχει δοκιμαστεί και έχει αποδειχθεί επικερδής στο παρελθόν, δεν εξασφαλίζει απαραιτήτως επιτυχία στο μέλλον. Είναι ευκολότερο όμως, να ακολουθήσουμε μια στρατηγική πού θέτει τις πιθανότητες για επιτυχία με το μέρος μας.
 
Εκτιμούμε ότι θα επωφεληθείτε σε μεγάλο βαθμό από όλα όσα προσφέρει η μεθοδολογία του Tradeview. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να κατανοήσετε τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία του.
 
Ο λόγος που η τιμολογιακή μας πολιτική προσαρμόστηκε σε χαμηλά επίπεδα είναι για να σας δώσουμε την ευκαιρία να δοκιμάσετε χωρίς υψηλό κόστος κατά πόσο και σε ποιο βαθμό σας ταιριάζει η μεθοδολογία μας.
 
Σας προτείνουμε να αρχίσετε με PaperTrading ακολουθώντας τα σήματα και τις επενδυτικές μας ιδέες έως ότου νιώσετε άνετα να αξιολογήσετε κατά πόσο η στρατηγική που ακολουθεί η μεθοδολογία του Tradeview μπορεί να εξυπηρετήσει ή να βοηθήσει τη δική σας επενδυτική στρατηγική. Αυτό μπορεί να είναι μήνες ή και χρόνος

 Η εγγραφή και η εμπιστοσύνη σας στο Tradeview τώρα, θα σας εξασφαλίσει προνομιακή τιμολογιακή πολιτική στο μέλλον.

 
 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι ιδέες trading του Tradeview είναι και παραμένουν ιδέες. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις επένδυσης. Οι συναλλαγές με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) σε συνάλλαγμα, εμπορεύματα, δείκτες, μετοχές και άλλα επενδυτικά οχήματα, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους των επενδυτών καθώς ενέχουν υψηλότατο κίνδυνο. Η υψηλή μόχλευση των συγκεκριμένων επενδυτικών εργαλείων μπορεί να κινηθεί εναντίον σας.Προτού επενδύσετε σε οποιαδήποτε επενδυτικά προϊόντα (asset classes) και είδος παραγώγου που καλύπτουμε στην ανάλυσή μας, θα πρέπει πολύ προσεχτικά να σκεφτείτε τους επενδυτικούς στόχους σας, το επίπεδο της εμπειρίας σας και το ρίσκο που αναλαμβάνετε. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον χρηματιστηριακό σας σύμβουλο προτού υλοποιήσετε οποιεσδήποτε επενδυτικές κινήσεις. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα πρέπει να λάβετε την επενδυτική σας απόφαση με τον πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Copyright © 2024 Tradeview ®

Αποποίηση Ευθυνών

Οι συναλλαγές με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) σε συνάλλαγμα, εμπορεύματα, δείκτες και άλλα επενδυτικά οχήματα, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους των επενδυτών καθώς ενέχουν υψηλότατο κίνδυνο.

Η υψηλή μόχλευση των συγκεκριμένων επενδυτικών εργαλείων μπορεί να κινηθεί εναντίον σας.

Προτού επενδύσετε σε οποιαδήποτε επενδυτικά προϊόντα (asset classes) και είδος παραγώγου που καλύπτουμε στην ανάλυσή μας, θα πρέπει πολύ προσεχτικά να σκεφτείτε τους επενδυτικούς στόχους σας, το επίπεδο της εμπειρίας σας και το ρίσκο που αναλαμβάνετε.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον χρηματιστηριακό σας σύμβουλο προτού υλοποιήσετε οποιεσδήποτε επενδυτικές κινήσεις.

Οι ιδέες trading του Tradeview είναι και παραμένουν ιδέες. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις επένδυσης.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θα πρέπει να λάβετε την επενδυτική σας απόφαση με τον πιστοποιημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

 Αποδέχεστε τους όρους: